Sundhed

FamlySport bygger på et solidt fundament med kendskab og viden fra forskning, om hvilken betydning gode bevægelsesvaner har for børns sundhed og trivsel. Forskningen og statistikkerne siger desværre, at danske børn bevæger sig for lidt, hvilket er uheldigt for børn sundhed og trivsel.

 

Der er konsekvenser ved at børn ikke bevæger sig nok

En internationale WHO-rapport ”Health Behaviour in School-aged Children study” viser, at danske danske børn er blandt de mindst aktive i Europa, når det gælder om at være fysisk aktive i dagligdagen. Tal fra en stor undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at kun hvert andet barn i alderen 10 til 13 år bevæger sig min. 60 min. om dagen, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Der er desværre en lang række negative sundhedsmæssige parametre ved, at børn ikke bevæger sig 60 min. om dagen som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Mange flere børn end tidligere har dårligere kondition, er overvægtige og risiko for diabetes og forskellige hjertekarsygdomme. Overvægt stigmatiserer ofte børn, hvilket kan føre til lavt selvværd og nedsat livskvalitet. Meget tyder desværre også på, at overvægt hos børn og unge medfører større risiko for overvægt som voksen. Børnene er som sådan ofte ikke syge endnu, men deres risiko for at blive syge senere i livet, stiger desværre markant ved en inaktiv livsstil.

Ligeledes har hvert tredje barn i Danmark en eller flere motoriske vanskeligheder. Og det er langt flere end for ti år siden. Hvis børn ikke kender deres egen krop og kan bruge den, så kan det desværre hurtigt betyde, at de falder udenfor vennernes lege og derved uden for fællesskabet. Derfor er det vigtigt, at man allerede har fokus på krop og bevægelse tidligt i livet.

 

Der er mange positive ting ved at børn bevæger sig

Der er en lang række positive parametre ved at dit barn bevæger sig. Hvis dit barn bevæger sig mindsker det risikoen for en lang række af tidl. beskrevet livsstilssygdomme, og det styrker dit barns motorik, sociale relationer til familie og venner samt deres selvværd.

Det er også dokumenteret, at fysisk aktivitet gavner den intellektuelle udvikling og læring uanset alder. International forskning siger, at fysisk aktivitet og beherskelse af fundamentale motoriske færdigheder fremmer børn og unges præstation i skolen.

Ligeledes viser undersøgelser, at børn der bevæger sig er gladere for livet og i bedre humør. Hvem vil ikke gerne give den ”gave” til sit barn? Og når du er aktiv sammen med dit barn, ja så får du også glæde af ovennævnte parametre.

 

Aktive vaner grundlægges i barndommen – din rolle – væk med skærmen!

Jo før jeres familie kommer i gang med at være fysisk aktiv, des bedre er det. En aktiv livsstil indeholdende bevægelse grundlægges nemlig ofte i barndommen, og det er ofte den livsstil barnet bærer med sig ind i sit voksenliv. Ligeledes viser en ny international forskning også, at det er mor eller far, der spiller en afgørende rolle og faktor for deres børns sundhed, hvad angår fysisk aktivitet! Børn spejler sig rigtig meget i voksne, og voksne sidder meget ned i løbet af en dag. Den her stillesiddende adfærd, den kopierer børn. Ipad’en, telefonen, TV, Playstation, som er mange steder i børnefamilierne, vinder desværre ofte over den aktive leg, hvilket er uheldigt for børns sundhed.

 

Din hjemmebane og FamlySport

Vi bag FamlySport ønsker, at I får glæde af alle de positive ting, ved at I bevæger jer. Vi har med vores forskellige motionspakker søgt at gøre det nemt og sjovt for jer at træffe det aktive valg. På denne baggrund ønsker vi hermed, at give bolden op til sjove motionsaktiviteter for jeres familie på jeres hjemmebane, hvor sundhed, læring, selvværd og sammenhold kommer i fokus.

God fornøjelse.

Drømmer du også om et sundt familieliv?